Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

Ø-arkivets historie

Bornholms Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1975. Før dette tidspunkt blev mange arkivalier afleveret på Bornholms Museum, men museet havde ikke kapacitet til også at fungere som egentlig arkiv.

I 1970'erne accelererede antallet af lokalhistoriske arkiver landet over. Så stærkt, at man må betegne det som en folkelig bevægelse. I 1968 var der 60 arkiver – i 1971 – 97 arkiver og i 1980 – 280 arkiver.

Denne bevægelse nåede også til Bornholm, men her blev der kun oprettet et arkiv, som principielt skulle dække hele øen. Med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver – SLA – og forhenværende overbibliotekar H.C. Larsen som initiativtagere blev grundlaget skabt for Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. 

Arkivet blev oprettet af Bornholms Amtskommune og Rønne Kommune i fællesskab som en del af centralbibliotekets samlinger og med overbibliotekaren som daglig leder. Arkivet fik ingen lønnet arbejdskraft, men skulle udelukkende baseres på frivilliges indsats. Budgettet skulle anvendes til indkøb af arkivalier på mikrofilm, inventar og materialer. I 1998 fik overbibliotekar Jon Madsen forhandlet et nyt sæt vedtægter for arkivets virksomhed. De væsentligste ændringer var en driftsaftale med centralbiblioteket, som herefter betjente arkivet med 15 personaletimer ugentlig samt nedsættelse af et rådgivende udvalg. Ved kommunesammenlægningen i 2003 indgik arkivet i centralbibliotekets daglige drift, det rådgivende råd blev nedlagt og vedtægterne aflyst.

I 2006 oprettede regionskommunen et offentligt arkiv – Bornholms Ø-arkiv - i henhold til arkivlovens § 7 til at varetage kommunens arkiver. I maj 2009 overtog Bornholms Ø-arkiv driften af Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, og de to arkiver fortsatte under navnet Bornholms Ø-arkiv og i december 2009 flyttede arkivets personale ind i nye lokaler i tilknytning til Rønne Bibliotek. Der er i dag 5 fastansatte på arkivet.

Arkivet indsamler kildemateriale om Bornholms historie og gør det tilgængeligt for offentligheden.