Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint

​AFLEVER DINE ARKIVALIER

Bornholms Ø-arkiv modtager arkivalier fra privatpersoner, organisationer og virksomheder, der enten omhandler eller er skabt på Bornholm. Du kan her læse mere om dine muligheder for at aflevere til Ø-arkivet, og hvorfor det er vigtigt, at din historie bevares for fremtidige generationer. 


Hvorfor er min livs- og familiehistorie interessant at gemme?

Arkivarerne på Ø-arkivet foretager ved alle nye indkomster en vurdering af bevarings- og kassationsværdi. Derfor kan Ø-arkivet ikke garantere, at det du ønsker at aflevere, også bliver bevaret for eftertiden, men vurderes arkivalier kassationsegnet, vil du blive informeret på forhånd og har mulighed for at tage arkivalierne retur. Vi opfordrer alle, der ligger inde med dokumenter, fotografier, protokoller o.lign. til at henvende sig til os. 


Hvordan kan jeg aflevere til Ø-arkivet?

Du kan møde op på Ø-arkivet indenfor vores åbningstider og aflevere dine arkivalier til en af vores arkivarer. For åbningstider og kontaktoplysninger se nærmere her. Når du afleverer til Ø-arkivet, indgår du en afleveringsaftale, som underskrives på arkivet.